Adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Krakowskiej (nr wpisu na listę 2508). Od 2008 roku współpracuję z Kancelarią Kubas Kos Gałkowski. W mojej praktyce adwokackiej skupiam się na prawie gospodarczym, zwłaszcza prawie spółek i prawie rynku kapitałowego, które stanowią główne obszary mojej specjalizacji.

Doradzam klientom przy transakcjach M&A, reorganizacjach korporacyjnych, projektowaniu struktur biznesowych i finansowaniu inwestycji. Mam bogate doświadczenie w sporach korporacyjnych – sądowych i pozasądowych. Świadczę pomoc prawną dla multinarodowych koncernów, inwestorów zagranicznych, spółek giełdowych, firm rodzinnych, spółek pracowniczych i spółek powstałych w drodze prywatyzacji. Doradzam zarządom i wspólnikom, zarówno większościowym jak i mniejszościowym. Mam także doświadczenie w sprawach z zakresu instrumentów finansowych oraz własności intelektualnej. Zajmuję się także prawem konstytucyjnym. Reprezentuję klientów przed sądami krajowymi i zagranicznymi. Pracuję w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Angażuję się także w działania w interesie publicznym jako prawnik pro bono, a także w działalność na niwie polityki prawa (legal policy) oraz legislacji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, jako członek zespołów roboczych i grup eksperckich (m.in. Informal Company Law Expert Group przy Komisji Europejskiej, Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Gospodarki, Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych przy Ministrze Rozwoju). Moje zaangażowanie zostało odnotowane m.in. przez Dziennik Gazeta Prawna, który dwukrotnie – w 2013 r. i w 2015 r. – zamieścił moje nazwisko na liście 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (odpowiednio na miejscach 24 i 40).

Niektóre z prowadzonych przeze mnie spraw spotkały się z zainteresowaniem mediów, czy to ze względu na ich finansową wagę, czy precedensowy charakter, czy też społeczno-polityczne znaczenie.

• Wrogie przejęcie: CA Immo vs Immofinanz – precedensowa batalia o przejęcie spółki notowanej jednocześnie w Wiedniu i w Warszawie (dual listing), z pierwszą w historii austriackiego rynku kapitałowego obroną przez kontrwezwanie (Pac-Man defense). W sprawie tej reprezentowałem CA Immo jako główny doradca (lead counsel) na rynku polskim. Więcej tutaj.

• Spór o hasło promujące Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Krakowie – głośna sprawa dotycząca sposobu prowadzenia kampanii referendalnej związanej z aplikowaniem przez Kraków o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. Reprezentowałem pro bono wnioskodawcę, Tomasza Leśniaka, lidera ruchu obywatelskiego Kraków Przeciw Igrzyskom, który w przyspieszonym trybie referendalnym domagał się sprostowania wprowadzającego w błąd sloganu „bo igrzyska to metoda na smog”. Szczegóły tutaj.

Moją wiedzą i doświadczeniem staram się dzielić w artykułach naukowych oraz publicystycznych a także na konferencjach i seminariach prawniczych.

Zmień wielkość tekstu:

Mój
dorobek:

Moje
sieci:

Moje
profile: