Biogram

 

Wersja kompaktowa (poniżej 1.650 znaków)

Arkadiusz Radwan – dr hab. nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, prezes Instytutu Allerhanda, współdyrektor Center for Company Law & Corporate Governance na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Kluż Napoce, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył staże badawcze m.in. w Bonn, Kolonii, Gandawie, Kilonii i Monachium. Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie, Klużu, St. Pölten, Kownie, Chongqing, Тarnopolu i Lwowie. Członek rady doradczej CECL. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International). W latach 2010-14 i od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. członek grupy roboczej pracującej nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP). W latach 2014 -2017 ekspert grupy ICLEG powołanej przez Komisję Europejską do prac nad reformami prawa spółek w UE. W 2014 r. szef zespołu pracującego nad europeizacją ukraińskiego prawa spółek. W latach 2013-15 członek ministerialnego Zespołu ds. polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, a od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego. W latach 2016-2017 kierownik zespołu, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie reformy polskiej nauki. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez DGP za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Więcej na ArkadiuszRadwan.pl

Wersja standardowa (poniżej 2.800 znaków)

Arkadiusz Radwan – doktor habilitowany nauk prawnych (UJ), doktor (UJ),  LL.M. (Jena), prezes Instytutu Allerhanda, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, współdyrektor Center for Company Law & Corporate Governance na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Kluż Napocedyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, członek Izby Krakowskiej, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio postdoc na Uniwersytecie w Hamburgu, Hauser research scholar w Szkole Prawa Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, asystent w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Staże badawcze na uniwersytetach w Bonn, Kolonii (RIZ), Gandawie (FLI) i Kilonii (EastLaw), a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (SOC). Dalsze edukacja akademicka i menedżerka m.in. w Berlinie (HSoG), Florencji (EUI) i Kopenhadze (CBS). Wykładowca bądź profesor wizytujący na uniwersytetach w Rzymie (LUISS), Klużu (UBB), St. Pölten (FHH), Kownie (VMU), Chongqing (SWUPL), Tarnopolu (ТНЕУ) i Lwowie (ЛНУІФ). Członek rady doradczej Center for European Company Law (CECL) prowadzonego przez Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. Członek rady naukowej czasopisma European Company Law (Kluwer Law International), wcześniej redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck). W latach 2010-14 i ponownie od 2016 r. ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek. W 2013 r. uczestnictwo w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) zrealizowanych dla Komisji Europejskiej. W latach 2014 -2017 ekspert grupy Informal Company Law Expert Group (ICLEG) powołanej przez Komisję Europejską z mandatem prac nad reformami prawa spółek w UE). W 2014 r. przewodniczący międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację i kierunki reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego europeizacji. W latach 2013-15 członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości. Od 2015 r. członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (obecnie Rozwoju). W latach 2016 -2017 kierownik zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Osobiście bądź instytucjonalnie zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Więcej na ArkadiuszRadwan.pl

Wersja rozszerzona (poniżej 6.000 znaków)

Profesor Arkadiusz Radwan posiada doświadczenie na kilku polach aktywności: pracy naukowej, dydaktyki akademickiejpraktyki adwokackiejzaangażowania społecznegostanowisk menedżerskich  i działalności publicystycznej.

Obecnie Arkadiusz Radwan jest prezesem Instytutu Allerhanda oraz dyrektorem Centrum C-Law.org. Jest adwokatem związanym jako of counsel z kancelarią Kubas Kos Gałkowski, profesorem na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie oraz profesorem nadzw. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi,  a także współdyrektorem Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyjnego na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Kluż Napoca.

Arkadiusz Radwan posiada bogaty dorobek naukowy i jest częstym reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich oraz na międzynarodowych seminariach i sympozjach naukowych. Jego doświadczenie akademickie obejmuje pracę, wykłady gościnne, kwerendy oraz studia w takich ośrodkach uniwersyteckich jak Jena (FSU), Bonn (RFWU), Kolonia (RIZ), Hamburg (UHH oraz BLS), Berlin (HSoG), Nowy Jork (NYU), Florencja (EUI), Kopenhaga (CBS), Gandawa (FLI), Rzym (LUISS), Chongqing (SWUPL), Tarnopol (ТНЕУ), Lwów (ЛНУІФ), St. Pölten (FHH), Cluj-Napoca (UBB), Monachium (MPI Sozialrecht), Kilonia (EastLaw), Kowno (VMU). W Polsce Arkadiusz Radwan był zatrudniony m.in. w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (asystent) w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (adiunkt), na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (wykładowca) oraz w Krakowskiej Szkole Wyższej (obecnie Krakowska Akademia) im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (wykładowca). Był także dyrektorem departamentu edukacji w Komisji Nadzoru Finansowego.

W latach 2010-14 i ponownie od 2016 r. służył jako ekspert Parlamentu Europejskiego  do spraw prawa spółek dla Komisji Prawnej PE (JURI). W 2014 r. został powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) – ciała doradczego KE działającego na przestrzeni lat 2014-2017, które między innymi przygotowało pakiet legislacyjny dotyczący mobilności korporacyjnej, a także digitalizacji w prawie spółek. Wcześniej, w 2013 r., brał udział w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) prowadzonych dla Komisji Europejskiej przez grupę ekspertów powstałą z rozszerzenia dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group). W latach 2006-2007, jako członek Legal Scholar Network przy ECGI, był zaangażowany w przygotowanie na zlecenie Komisji Europejskiej studium na temat proporcjonalności między własnością a kontrolą w spółkach publicznych (One Share, One Vote).

W latach 2013-15 był członkiem Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości. Od 2015 r. jest członkiem Zespołu ds. prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (obecnie Rozwoju). W latach 2016-2017 był kierownikiem zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0).

Na przestrzeni minionych 10 lat uczestniczył też konsultacjach publicznych wielu projektów aktów prawnych, aktów samoregulacyjnych oraz polityk regulacyjnych, m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkolił kadry sektora publicznego i prywatnego, zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz licznych konferencji naukowych, był także częstym panelistą na konferencjach gospodarczych, jak choćby kilkukrotnie podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach.

W latach 2007-2010 był redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck). Obecnie, od 2015 r. jest członkiem rady naukowej dwumiesięcznika European Company Law (Kluwer Law International). Również od 2015 r.  należy do rady doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law (CECL) – międzynarodowej sieci akademickiej zrzeszającej uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie.

Osobiście bądź instytucjonalnie jest zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. W 2014 r. był szefem międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację stanu obecnego i rekomendacje reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego dostosowania do acquis communautaire.

W 2013 r. był uczestnikiem Europejskiej Delegacji (European Delegation) na Harvard Project on Asian and International Relations w Dubaju (HPAIR2013 – wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Harvarda we współpracy z American University of Dubai).

Arkadiusz Radwan jest czynnym publicystą. Jego artykuły, felietony i komentarze ukazują się regularnie w wiodących dziennikach – ogólnopolskich i regionalnych. W przeszłości pisywał także dla tygodników opinii, a obecnie jego teksty pojawiają się niekiedy jako gościnne wpisy na blogach.

Arkadiusz Radwan angażuje się w dialog polsko-żydowski. Jest alumnem programu wymiany prowadzonego przez Forum Dialogu Między Narodami oraz programu studyjnego Project Interchange sponsorowanego przez American Jewish Committee (AJC). Był także lokalnym (Kraków) gospodarzem dla części wydarzeń w ramach programu studyjnego Facing History and Ourselves zorganizowanego dla amerykańskich Żydów.

Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (klasyfikowany odpowiednio na miejscach 24 i 40). Uwzględniany także w rankingu młodych liderów magazynu Home&Market. Więcej na ArkadiuszRadwan.pl

Zmień wielkość tekstu: