II Konferencja Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016

II Conference: Leaders in the University Management LUMEN 2016

14-15 listopada 2016 | 14th-15th November 2016

źródło/ source: www.lumen.edu.pl