Dla mediów

Tematy, na które się wypowiadam

prawo gospodarcze, fuzje i przejęcia, spory korporacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), startupy, złote akcje, ład korporacyjny, rynek kapitałowy, prawo konstytucyjne, system emerytalny,  nauka i szkolnictwo wyższe, ustrój uniwersytetów, edukacja prawnicza, transformacja prawna, polityka gospodarcze (niektóre obszary).

Ponadto mogę się wypowiedzieć na tematy związane z aktualnie przeze mnie prowadzonymi projektami.

 

Wizytówka eksperta

dr hab. Arkadiusz Radwan – adwokat, prezes Instytutu Allerhanda

Obszerniejszy profil zawodowy przedstawia mój biogram.

Zdjęcia do pobrania

Pliki w formacie jpg, można je pobrać przez wybranie opcji „pobierz”

 

Wypowiadałem się, udzielałem wywiadów, dokonywałem analiz m. in. dla:

 

Kontakt

Przejdź do zakładki Kontakt